Arena Rules

11 tammikuun, 2018 7:27

 

Dear customer, 

Hyvä asiakkaamme,
 
We are happy to welcome you at Legirus Arena!

Tervetuloa Peakfin Areenalle!
 
We are trying to do our best to make our customers satisfied with visiting Legirus Arena. We try to keep the Arena premises in a good condition. For that we do the pitch maintenance twice a week, clean the locker rooms and other places of common use regularly. 

Yritämme tehdä parhaamme viihtyäksesi areenalla ja pitääksemme olosuhteet hyvässä kunnossa. Kenttää huolletaan säännöllisesti ja pukuhuone- sekä muut tilat pidetään siisteinä.
 
To keep Arena in a good shape for long time and to create comfortable conditions for all Arena visitors, we are asking our clients to follow the rules below:

Pitääksemme areenan pitkään hyvässä kunnossa ja luodaksemme asiakkaillemme viihtyisät ja turvalliset olosuhteet pyydämme noudattamaan seuraavia sääntöjä:
 
1) Trainings are allowed only at reserved times. The reservation should be made by email which can be found on Legirus Arena web-site 
http://legirus-arena.com/index.php/booking Access to the pitch without reservation is not allowed.

Harjoittelu hallissa on sallittua vain varatuilla vuoroilla. Varaukset tulee tehdä sähköpostitse areenan sivuilta löytyviin yhteystietoihin.Ajantasainen varauskalenteri löytyy sivuilta http://legirus-arena.com/index.php/booking

2         Teams have 30 minutes before and after the reserved timefor warming up on the side areas of the pitch behind the goals.

Lämmittelyyn on varattu aikaa 30 minuuttia ennen ja jälkeen oman vuoron. Lämmittelyalueet ovat hallin päädyissä.

3         Locker rooms are in a common use, unless the team makes a special request beforehand. In this case a team can get a key for the locker room.

Pukuhuonetilat ovat yleisessä käytössä ja niitäei saa lukita, ellei niitä ole erikseen etukäteen varattu

4         2nd floor is the office part of the building and the access there is NOT allowed unless the client reserves a meeting room. Entrance to the balcony is prohibited unless the client reserves a balcony.

Rakennuksen toinen kerros on yksityisessä toimistokäytössä eli sinne eikä sen parvekkeelle ole pääsyä kuin erikseen sovituissa tilanteissa

5         There are garbage bins in all of the Arena premises. Please, do not litter, put the garbage in the garbage bins. When your training/game shift is finished, please check that your team has put all the garbage in the garbage bins instead of leaving it on the pitch, floor of the locker rooms, etc. 

Areenan kaikissa tiloissa on roska-astioita. Pyydämme ystävällisesti laittamaan kaikki roskat niihin. Harjoitus-/pelivuoron päättyessä pyydämme vielä tarkistamaan, että kentälle, kentän reunoille, lattioille eikä pukukoppeihin ole jäänyt roskia, vaan roskat on toimitettu niille kuuluviin astioihin.

6         Food, alcohol and drinks except water and sports drinks are prohibited on the pitch and side pitch areas. 

Alkoholin sekä kaikenlaisen ruoan ja juomien vienti ja nauttiminen on ehdottomasti kielletty hallin puolella poislukien vesi ja urheilujuomat.

7         Chewing gum is strictly prohibited in all Arena premises.

Purukumi, tupakointi ja nuuskan käyttö on ehdottomasti kielletty koko hallin alueella

8         While training, please avoid doing exercises in from of the main goals’ areas. These areas are of the highest use and the grass will very soon lose its shape if the areas used even more than they are used at match days.

Pyydämme välttämään harjoitusten aikana maalien edustojen tarpeetonta käyttöä. Niillä alueilla kentän kuluminen on muutenkin suurinta.

9         Please, kindly move the goals to the side areas after the trainings. Please, respect the teams that will work on the pitch after your team. Please be sure that there are not goals or any other items at front of the emergency doors.

Maalit tulee siirtää harjoitusten jälkeen kentän sivustoille. Hätäpoistumistiet tulee jättää vapaiksi kaikenlaisista esteistä.. Keskinäinen kunnioitus toisten harjoitusvuoroihin ylläpitää hallin sujuvaa käyttöä.

10) Use only round doors for entering and leaving Arena when. Do NOT open emergency doors except emergency situations. Note also that high pressure will open doors really fast!

Halliin kulku ja poistuminen tapahtuu vain pyöröoven kautta kaikissa muissa kuin hätätilanteissa. Hätäuloskäynnin ovea ei saa avata missään muissa kuin hätätapauksissa. Huomatkaa, että tällöin paine aiheuttaa oven aukeamisen todella voimakkaasti ja nopeasti.

11) Do not throw any items to the blower of the air flow. This can damage the machines.

Paineilmapuhaltimiin ei saa heittää mitään esineitä. Pienetkin esineet saattavat vaurioittaa koneita.

12) We have Lost & Found boxes at Arena. The items are kept there for 1 month, after that the items are thrown away or given to charity.

Löytötavaroita voi tiedustella areenan henkilökunnalta

13) In case you have urgent questions, please contact Arena Manager (questions about reservations and doors opening) +358 50 685 64 ,Jukka Pöyhölä(maintenance questions, doors opening) ) +358 50 547 1204, Simo Bersenev (emergency questions)  +358 41 507 4911, Polina Reznik (invoicing questions, all other questions) +358 40 021 1565,.

Mikäli sinulla on kysyttävää, on areenan henkilökunta käytettävissäsi seuraavasti:
Arena Manager, varaukset ja hallin toiminta yleisesti +358 50 685 64
Jukka Pöyhölä, yleinen siisteys, ovien avaukset ja pienet korjaukset + 358 50 547 1204
Simo Bersenev, hätätilanteet ja kiinteistön huolto + 358 41 507 4911
Polina Reznik, laskutus, hallinto +358 40 021 1565

14) In case of emergency, please call 112.

Hätätilanteissa soita 112

15) Please, note that there are security cameras at Legirus Arena, that are working in recording mode

Huomatkaa, että kiinteistössä on tallentavat turvakamerat

16) Please, be aware that the ordering party is responsible for the damages or the Arena premises if they are caused by the actions of the renting party.

Tilaaja/vuoron varaaja on vastuussa hallille aiheutetuista vahingoista, jos ne ovat osoitettavissa syntyneeksi vuoron käyttäjän toimista
 
We hope that you will enjoy your time at Legirus Arena and help us keep the Arena in a good condition!

Toivomme, että Peakfin Areenan käyttö on miellyttävää ja sujuvaa ja että yhdessä voimme pitää hallin hyvässä toimintakunnossa.
 
Thanks for visiting us and welcome again!

Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen!