Peruutusehto

5 elokuun, 2020 5:24

Mikäli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, valtioneuvosto tai aluehallintovirasto määrää pitämään Peakfin Arenan kaltaiset yksityiset liikuntapaikat suljettuina COVID-19-pandemian tai muun vastaavan syyn vuoksi, noudatetaan seuraavaa hyvityskäytäntöä:asiakas saa vuoroista 50 prosentin alennuksen sulkemismääräyksen voimaantuloa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien siihen saakka kunnes sulkemismääräys päättyy.Esimerkki:  Yksityiset liikuntapaikat määrätään pidettäväksi kiinni 20.9. lukien, ja määräys päättyy 5.12. Tällöin vuorot syyskuulta veloitetaan täysimääräisesti (100 %), vuorot loka- ja marraskuulta 50 prosenttisesti, ajanjakso 1.12.–5.12. 50 prosenttisesti ja 6.12. alkaen täysimääräisesti (100 %). 

Edellä todettua hyvityskäytäntöä ei noudateta, jos Peakfin Arenan kaltaiset yksityiset liikuntapaikat vain suositellaan pidättäväksi suljettuina, mutta niitä em. viranomaisten määräyksellä ei määrätä suljettaviksi, vaan tällöin asiakas, riippumatta siitä käyttääkö hän vuoroa vai ei, on velvollinen maksamaan vuoroista normaalihinnan, mikäli Peakfin Arenaa pidetään auki asiakkaiden käytettävissä. Mikäli Peakfin Arena suosituksen perusteella kuitenkin suljetaan niin, ettei se ole asiakkaiden käytettävissä, hyvityskäytäntöä noudatetaan. 

Asiakas hyväksyy sen eikä pidä kohtuuttomana sitä, että edellä todettua hyvityskäytäntöä noudatettaessa pandemian tai muun vastaavan poikkeuksellisen ja osapuolista riippumattoman syyn aiheuttama taloudellinen riski käyttämättä jääneistä vuoroista jakaantuu asiakkaan ja halliyrityksen kesken eikä jää yksin halliyritykselle.